กล่อง แซนด์วิช PET เล็ก (Small Sandwich Box)

PLU 5022

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ยาว 14 x กว้าง 4.5 x สูง 10cm

Share

PLU 5022
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
4.51410-
วัสดุ (MATERIAL)
: PET
บรรจุห่อละ(PCS/PACK)
: 100ชิ้น
บรรจุลังละ(PACK/BOX)
: 10 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK)
: 160 บาท/ห่อ