กล่องอาหาร TAK - W1000 ml ใส(1000ml.) + ฝาใส (freeze)

Attribute:

SKU : PLU 9163

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 15 ห่อ กว้าง 11.5x ยาว 17x สูง 7cm.

Share

PLU 9163
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
11.51771000
วัสดุ (MATERIAL): PP
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 25 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 15 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK) : 150 บาท/ห่อ