ขนาด      : กว้าง x ยาว = 24.0 x 28.0 นิ้ว
บรรจุห่อละ : 1 กิโลกรัม (ประมาณ 25 ใบ)
บรรจุลังละ : 25 กิโลกรัม
ราคา : 45 บาท/ห่อ