กระบอก แข็งใส 450 ml + ฝาใส (Cylinder Hard Plastic Case) NO.0754

Attribute:

SKU : PLU 3342

1 ห่อมี 12 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.5 x สูง 10 cm

Share

วัสดุ   : PS
ขนาด : วัดจากขอบด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 8.5 cm , สูง 10.0 cm เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 7.5 cm
บรรจุห่อละ : 12 ชิ้น
บรรจุลังละ : 5 ห่อ 

ราคา 150 บาท/ห่อ