ขวดรังนกเหลี่ยม ขนาด 150 cc พร้อมฝา (ไม่มีฉลาก)

Attribute:

SKU : PLU 1170

Share

PLU 1170
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (CC.)
A3.211.2150
B5
วัสดุ (MATERIAL)
: PP
บรรจุห่อละ (PCS/PACK)
: 150 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX)
: -
ราคา (PRICE/PACK)
: 270 บาท/ห่อ