ส้อมพลาสติก PSขาว 16 cm ตรา โรดดี้แพค

PLU 6060

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 80 ห่อ | กว้าง 2.5 x ยาว 16 cm.

Share

PLU 6060
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)
2.516
วัสดุ (MATERIAL): PS
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 100 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 80 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 40 บาท/ห่อ