Gracz Bio เยื่อไผ่ แก้วน้ำ 16 oz

Attribute:

SKU : PLU 8867

1 ห่อมี 50 ชิ้น, 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด Dia ปาก 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 13.6 cm

Share

PLU 8867 Gracz Bio เยื่อไผ่ แก้วน้ำ 16 oz (ใช้ร่วมกับฝาเยื่อไผ่ PLU 8869)
 
SIZE (cm)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz)
A913.616
B6
วัสดุ (MATERIAL): เยื่อไผ่
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ  (PACK/BOX): 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK) : 175 บาท/ห่อ

ข้อแนะนำ : สามารถใช้ร่วมกับฝาเยื่อไผ่ PLU 8869เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy