ชามเยื่อไม้ 880 cc

PLU 9483

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 13 x ฐาน 10.5 x สูง 9.5 cm.

Share

PLU 9483
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (cc.)
A139.5880
B10.5
วัสดุ (MATERIAL): เยื่อไม้
บรรจุห่อละ (PCS/PACK) : 50 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 12 ห่อ 
ราคา (PRICE/PACK): 110 บาท/ห่อ