FEST กล่องอาหารกระดาษปลอดภัยจัตุรัส 1300 ml.

SKU : PLU 9397

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 19.2 xยาว 19.2 x สูง 6.0 cm.

 Add to wishlist 

Share

Your like button code

Share

Product Description

 PLU 9396
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)
19.219.26.0
วัสดุ (MATERIAL): กระดาษ 
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 50 ชิ้น 
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 6 ห่อ 
ราคา (PRICE/PACK): 235 บาท/ห่อ
 
 
 
 

Related Product

PLU 6006

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

 
฿ 26 ฿ 26

PLU 6007

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว

 
฿ 38 ฿ 38

PLU 9378

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ กว้าง 20 xยาว 20 xสูง 2.5 cm.

 
฿ 135 ฿ 135

PLU 9396

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 7.5 x ยาว 22.5 x สูง 7 cm.

 
฿ 135 ฿ 135
Recently Viewed
No recently viewed.