กล่องอาหารกลม PP ใส 750 cc. + ฝา

Attribute:

SKU : PLU 2431

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 15 x ก้น 11.5 x สูง 6.2 cm.

Share

PLU 2431
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (cc.)
A156.2750
B11.5
วัสดุ (MATERIAL): PP
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 25  ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 95 บาท/ห่อ