วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Last updated: 2020-12-06  |  77 Views  | 

วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประกาศวันหยุด : บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60
หยุดทำการวันที่ 5 ธันวาคม 2563
   
ร้านสาขาแพคเซ็นเตอร์ทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติ
สาขาร้านแพคเซ็นเตอร์ http://bit.ly/ PAKCenter-Locations