วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

Last updated: 2020-10-19  |  84 Views  | 

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

ประกาศวันหยุด : บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และศูนย์จำหน่ายวิภาวดีรังสิต 60
หยุดทำการวันที่ 23 ตุลาคม 2563
เนื่องในโอกาส วันปิยมหาราช
   
ร้านสาขาแพคเซ็นเตอร์ทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติ
สาขาร้านแพคเซ็นเตอร์ http://bit.ly/ PAKCenter-Locations