ประกาศวันหยุดชดเชยสงกรานต์

Last updated: 2020-09-07  |  264 Views  | 

ประกาศวันหยุดชดเชยสงกรานต์

ประกาศวันหยุดชดเชยสงกรานต์

บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบางใหญ่ และศูนย์จำหน่ายวิภาดีรังสิต 60 หยุดทำการ วันที่ 4-7 กันยายน 2563 
   
ร้านสาขาแพคเซ็นเตอร์ทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติ
สาขาร้านแพคเซ็นเตอร์ http://bit.ly/ PAKCenter-Locations