3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

Last updated: Jun 3, 2020  |  110 Views  |  HOLIDAY

3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี


 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 3 มิถุนายน 2563
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด