วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

Last updated: May 6, 2020  |  155 Views  |  HOLIDAY

 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

วันฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม 2563 
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด