MAP : PAK CENTER : N MARK PLAZA BANGKAPI (HAPPYLAND CENTER)

Last updated: 2021-05-03  |  10448 Views  | 

MAP :  PAK CENTER : N MARK PLAZA BANGKAPI (HAPPYLAND CENTER)

ร้านแพคเซ็นเตอร์ สาขาห้างน้อมจิตต์ บางกะปิ (แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์เดิม) 

 เปิดให้บริการตามปกติทุกวัน 11:00 - 20:00 น

  02 704 9064     092 591 7676