11_3ฝาปิดถ้วยน้ำดื่มพลาสติก

PLU 5230

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 15 x สูง 3.5 cm.

฿ 50 ฿ 50

PLU 1086

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 9.3 x สูง 1 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 2147

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.2 x สูง 4.8 cm.

฿ 40 ฿ 40

PLU 2469

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.3 x สูง 1.2 cm.

฿ 65 ฿ 65

PLU 8124

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 7.5 x สูง 0.7 cm.

฿ 24 ฿ 24