ZIP LOCK CLEAR FRONT/CRAFT BAG : ถุงซิปล็อคหน้าใสหลังคราฟ

PLU 10603

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 19 x สูง 26 cm

฿ 520 ฿ 520

PLU 10602

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 16 x สูง 24 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 10601

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 14 x สูง 20 cm

฿ 370 ฿ 370

PLU 10600

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 12 x สูง 20 cm

฿ 320 ฿ 320

PLU 10590

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 18 x สูง 26 cm.

฿ 560 ฿ 560

PLU 10588

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 17 x สูง 24 cm.

฿ 500 ฿ 500

PLU 10587

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 15 x สูง 22 cm.

฿ 460 ฿ 460

PLU 10586

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 15 x สูง 22 cm.

฿ 360 ฿ 360
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy