COOKIE & CRUNCHY SNACKS PACKAGING: บรรจุภัณฑ์ สำหรับ คุกกี้, ขนมกินเล่น, ขนมกรุบกรอบ

PLU 10603

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 19 x สูง 26 cm

฿ 520 ฿ 520

PLU 10602

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 16 x สูง 24 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 10601

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 14 x สูง 20 cm

฿ 370 ฿ 370

PLU 10600

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 4 x ยาว 12 x สูง 20 cm

฿ 320 ฿ 320

PLU 10590

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 18 x สูง 26 cm.

฿ 560 ฿ 560

PLU 10588

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 17 x สูง 24 cm.

฿ 500 ฿ 500

PLU 10587

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 15 x สูง 22 cm.

฿ 460 ฿ 460

PLU 10586

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 15 x สูง 22 cm.

฿ 360 ฿ 360

PLU 10584

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 16 x สูง 24 cm.

฿ 350 ฿ 350

PLU 10585

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 18 x สูง 26 cm.

฿ 380 ฿ 380

PLU 10583

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 15 x สูง 22 cm.

฿ 290 ฿ 290
Pre-Order

PLU 5168

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาดกล่องยาว 18 x กว้าง 12 x สูง 3.7cm (สั่งขั้นต่ำ 3 ลัง)

฿ 175 ฿ 175
Out of stock
New

PLU 3405

1 ห่อมี 4 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 10.5 x สูง 5.7 cm

฿ 32 ฿ 32

PLU 4504

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 9 ห่อ กว้าง 10 x ยาว 13 x สูง 3.5 cm

฿ 245 ฿ 245

PLU 4505

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 7.6 x ยาว 9.6 x สูง 3 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 3334

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.3 x สูง 11.3 cm

฿ 72 ฿ 72

PLU 3335

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.3 x สูง 14.5 cm

฿ 84 ฿ 84

PLU 3190

1 ห่อมี 3 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 24 x ยาว 23 x สูง 4 cm

฿ 117 ฿ 117

PLU 3376

1 ห่อมี 4 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 x สูง 17.5 cm

฿ 112 ฿ 112

PLU 5070

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ยาว 17.5 x กว้าง 11.5 x สูง 5.5 cm.

฿ 180 ฿ 180

PLU 3343

1 ห่อมี 12 ชิ้น | 1 ลังมี 2 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 x สูง 13 cm

฿ 168 ฿ 168
Pre-Order

PLU 5169

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ยาว 17.5 x กว้าง 11.5 x สูง 4.5cm (สั่งผลิตขั้นต่ำ 3 ลัง)

฿ 180 ฿ 180
Out of stock

PLU 3185

1 ห่อมี 3 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 19 x ยาว 24.5 x สูง 8 cm

฿ 117 ฿ 117

PLU 3192

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 13.5 x ยาว 13.5 x สูง 5 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 3231

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 8.5 x ยาว 13.5 x สูง 8.5 cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 3176

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 x สูง 4.5 cm

฿ 60 ฿ 60
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy