CAKE, BREAD, BAKED GOODS PACKAGING: บรรจุภัณฑ์ สำหรับ เค้ก, ขนมปัง, อาหาร อบ

PLU 1674

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 18.0 x ยาว 25.0 x สูง 7.0 cm

฿ 152 ฿ 152

PLU 8273

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 x สูง 8.5 cm

฿ 200 ฿ 200

PLU 8272

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 x สูง 8.5 cm

฿ 185 ฿ 185

PLU 8270

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 x สูง 8.5 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 8535

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 6 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 8534

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 16 x สูง 6 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 8002

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 7.5 cm

฿ 32 ฿ 32
New

PLU 8003

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 15 x ยาว 15 x สูง 17.5 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 8004

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 20.5 x ยาว 20.5 x สูง 8.5 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 8064

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 10 x ยาว 13 x สูง 6.5 cm

฿ 15 ฿ 15

PLU 8086

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 24 x ยาว 24 x สูง 9.5 cm

฿ 320 ฿ 320

PLU 8413

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 26 x ยาว 26 x สูง 10 cm

฿ 390 ฿ 390

PLU 8405

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 14.0 x ยาว 25.2 x สูง 11.5 cm

฿ 230 ฿ 230

PLU 8087

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 11 x ยาว 11 x สูง 6 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 8403

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 10.5 x ยาว 17.5 x สูง 7 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 8457

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 11 x ยาว 11 x สูง 6 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 8459

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 10 x ยาว 15 x สูง 6 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 8770

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 10.5 x ยาว 14.5 x สูง 8.5 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 8478

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 10.5 x ยาว 17.5 x สูง 7 cm

฿ 115 ฿ 115

PLU 8408

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 1 ห่อ กว้าง 20 x ยาว 20 x สูง 10 cm

฿ 225 ฿ 225

PLU 8288

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 9.5 x ยาว 13 x สูง 8.5 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 4469

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 7 ห่อ | กว้าง 11.5 x ยาว 11.5 x สูง 6 cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 4470

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ, ขนาด กว้าง 14.5 x ยาว 14.5 x สูง 8.0 cm

฿ 300 ฿ 300

PLU 4467

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 10.0 x ยาว 11.5 x สูง 5.8 cm

฿ 155 ฿ 155

PLU 4505

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 7.6 x ยาว 9.6 x สูง 3 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 4482

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 5.8 x ยาว 10.4 x สูง 4.5 cm

฿ 185 ฿ 185

PLU 4484

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 9 x ยาว 12.3 x สูง 7 cm

฿ 72 ฿ 72

PLU 4474

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 9 ห่อ | กว้าง 6.5 x ยาว 15 x สูง 4.5 cm

฿ 230 ฿ 230

PLU 4460

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. 10.5 x สูง 6.5 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 4486

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด Dia.14.5 x สูง 7.5 cm

฿ 135 ฿ 135
New

PLU 8287

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 14 ห่อ กว้าง 8.5 x ยาว 13 x สูง 7 cm

฿ 144 ฿ 144

PLU 8284

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 9.5 x ยาว 13 x สูง 7 cm

฿ 164 ฿ 164

PLU 8286

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 14 ห่อ | ขนาด กว้าง 8.5 x ยาว 13 x สูง 7 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 8289

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 14 ห่อ กว้าง 8.5 x ยาว 13 x สูง 8.5 cm

฿ 160 ฿ 160

PLU 8012

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 26.5 x ยาว 26.5 x สูง 7 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 8416

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 1 ห่อ กว้าง 20.5 x ยาว 20.5 x สูง 8.5 cm

฿ 290 ฿ 290

PLU 4473

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 9 x ยาว 16 x สูง 7.5 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 4489

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 10.0 x ยาว 23.5 x สูง 6.8 cm

฿ 155 ฿ 155

PLU 4466

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 22 ห่อ , ขนาด กว้าง 7.0 x ยาว 13.0 x สูง 5.5 cm

฿ 155 ฿ 155

PLU 4479

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 8.2 x ยาว 14 x สูง 5.5 cm

฿ 130 ฿ 130
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy